ระบบทะเบียนรับ ระบบทะเบียนส่ง ระบบทะเบียนคำสั่ง ให้เข้าใช้ในระบบ AMSS++ แทนลิงค์เดิมที่เว็บไซต์ www.phrae2.go.th
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เลือกระบบงาน
   

Copy Right © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 All Rights Reserved.