***โดยสามารถโอนเงินค่าสมัครได้ที่ ***
ชื่อบัญชี : กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ สพป.แพร่ เขต 2   เลขที่บัญชี: 513-0-46442-7   ธนาคาร: กรุงไทย สาขาลอง
***โปรดชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันลงทะเบียน***

ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลการสมัครวิ่ง
ข้อมูลเสื้อ
ที่อยู่

Copyright © 2019 | Phrae2 Run 2019